Intern reglement

Intern reglement

Stiptheid

 1. Voor de training ben je uiterlijk 15 min. voor aanvang in de kleedkamer aanwezig. Stipt op het aanvangsuur van de training begeven we ons samen met de trainer naar het veld.
 2. Bij thuiswedstrijden ben je uiterlijk 1 uur (U13 t.e.m. U15) of 30 min. (U6 t.e.m. U10) voor aanvang van de wedstrijd aanwezig in de kleedkamer.
 3. Bij uitwedstrijden komt men op de afgesproken plaats en tijdstip samen.
 4. Aanwezigheid op de training is verplicht.
 5. Indien een speler door ziekte of andere omstandigheden niet in staat is aanwezig te zijn op de training of wedstrijd, moet hij steeds persoonlijk de trainer hiervan tijdig op de hoogte brengen.
 6. Vergeet niet voor elke wedstrijd je identiteitskaart mee te brengen. (vanaf 12 j.)
 7. Uiterlijk 30 min. na het einde van de training worden de kleedkamers verlaten.

Houding

 1. Wees altijd en overal beleefd.
 2. Behandel medespelers, tegenstrevers, trainers en afgevaardigden steeds met het nodige respect.
 3. Bij aankomst en vertrek geef je trainers en afgevaardigden steeds een hand.
 4. Elke speler schudt de hand van de scheidsrechter en van de tegenstrever na de wedstrijd. ( ook na een verlieswedstrijd )
 5. In elke ploeg is een goede sfeer belangrijk. Negatieve uitlatingen zullen niet getolereerd worden. Conflicten kunnen echter wel altijd met betrokkenen uitgepraat worden.
 6. Hygiëne
 7. Na iedere training of wedstrijd is men verplicht te douchen. Het gebruik van badslippers wordt hierbij aanbevolen.
 8. Er worden geen sieraden (horloge, ketting, oorbellen, piercing….) gedragen tijdens de trainingen en wedstrijden.

Verzorging en voeding

 1. Alcohol en roken hebben beslist een negatieve invloed op de lichamelijke conditie en sportprestatie en zijn voor alle jeugdspelers in de club verboden.

 Kledij en materiaal

 1. Iedereen die zijn lidgeld betaald heeft, ontvangt een training, voetbal en sportzak.
 2. Wedstrijdkledij is voorzien door de club. Scheenbeschermers zijn verplicht en worden door de speler zelf aangeschaft
 3. Voetbalschoenen : de u6 t.e.m. de u11 zijn van bondswege verplicht om met vaste studs te spelen. Ook voor andere categorieën is het aan te raden om zoveel mogelijk met vaste studs (multi) te spelen. Deze dienen zowel voor een training als voor een wedstrijd gekuist te zijn.
 4. Zorg dat je steeds aangepast schoeisel bij hebt naargelang de weersomstandigheden.
 5. Ook regenvest en lange trainingsbroek zijn verplicht in de winterperiode.
 6. De verloren voorwerpen bevinden zich in de kantine.

Infrastructuur

 1. De kleedkamers worden enkel gebruikt om zich om te kleden. Er wordt niet met de bal gespeeld noch tegen de deuren getrapt. de schoenen moeten buiten worden afgeklopt. Dit gebeurt onder geen beding in de kleedkamer of onder de douche.
 2. Het reinigen van de kleedkamers gebeurt als volgt : vanaf u13 door de spelers zelf in beurtrolsysteem. Enkel na de wedstrijden staan de afgevaardigden hiervoor in. De eindverantwoordelijkheid hiervan ligt altijd bij de trainers.
 3. Er worden door de spelers zelf geen ballen uit de rek genomen of opgepompt. Dit gebeurt steeds door de trainer of afgevaardigden.
 4. Er wordt voor of na de training/wedstrijd niet over het hoofdveld gelopen.
 5. Opwarmen gebeurt steeds op het B-terrein. (Indien anders medegedeeld).
 6. Het trainingsmateriaal zal door de spelers zelf steeds naar het oefenveld gedragen worden en na de training weer binnen gebracht worden.
 7. Verplaatsbare doelen worden na de training terug aan de zijkant veld geplaatst.
 8. Er wordt niet aan de doelen of doelnetten gehangen.
 9. De ballen worden steeds afgewassen voor ze terug in de rek geplaatst worden.
 10. Het is verboden de kantine met voetbalschoenen te betreden.
 11. Kortom, het materiaal en de infrastructuur worden steeds met het nodige respect behandeld.

Vervoer

 1. De verplaatsingen worden met de auto gemaakt.
 2. Stipt op het afgesproken tijdstip wordt er vertrokken.
 3. Wie rechtstreeks naar het terrein van de tegenstrever gaat verwittigt de trainer hiervan.
 4. Gelieve indien mogelijk mee te helpen instaan voor het vervoer.

Studie en voetbal

 1. De studie heeft altijd voorrang op het voetbal.
 2. Indien een speler verstek moet geven door schoolverplichtingen dient dit gemeld te worden, maar zal daar steeds begrip voor getoond worden.
 3. Om studie en voetbal optimaal te laten samen gaan is het belangrijk dat men leert plannen. Vb. Op dinsdag al iets voor donderdag voorbereiden als men weet dat het woensdag training is.
 4. Tijdens de examens zal voor de oudere leeftijdscategorieën de trainingen aangepast of weggelaten worden.
 5. Vergeet niet dat succes op school en succes in voetbal meestal hand in hand gaan.

Ouders

 1. Positieve belangstelling maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van uw zoon/dochter. Steun uw zoon/dochter vooral bij tegenslagen en teleurstellingen en relativeer goede prestaties.
 2. Sportief gedrag en gezond enthousiasme voor, tijdens en na de wedstrijd en dit zowel t.o.v. uw zoon/dochter, ploegmaats,tegenstrevers, trainers, afgevaardigden en scheidsrechters. U vervult een voorbeeldfunctie.
 3. Zorg dat je de beste supporter van de ploeg bent en ga je niet bezighouden met ploegopstelling en coaching. Coaching tijdens de wedstrijden gebeurt alleen door de trainer en niet door de afgevaardigden of de ouders.
 4. Het betalen van jeugdspelers voor geleverde prestaties is uit den boze. (premie per doelpunt)
 5. Wij vragen uw kind niet te straffen door het bijwonen van trainingen of wedstrijden te verbieden.
 6. Gelieve uw negatieve kritiek te beperken. Indien u problemen hebt, aarzel dan niet om een verantwoordelijke te spreken.
 7. Tracht rekening te houden met de geplande data van wedstrijden en tornooien, zodat uw kind steeds aanwezig kan zijn.
 8. Voor de veiligheid van uw kind, vragen we om hun ten laatste 30 min. na de training af te halen.
 9. Bij geen enkele wedstrijd worden de ouders toegelaten in de neutrale zone.

Administratie

 1. Adres en andere administratieve wijzigingen worden zo snel mogelijk aan Agna Schoeters meegedeeld.

Schorsingen

 1. Bij wangedrag binnen of buiten de club kan een speler, in samenspraak met de trainer, door het bestuur disciplinair gestraft worden.
 2. Een speler die betrapt wordt op het gebruik van drugs of dealen van drugs, zal onmiddellijk uit de club gezet worden.

Sponsoring

 1. Alle sponsoring van de jeugd verloopt langs Agna Schoeters.
 2. Alle sponsoring is welkom. Aarzel niet om met Agna Schoeters contact op te nemen.