WSW dankt haar vrijwilligers voor de tomeloze inzet op de club!